Chào mừng đến với Website: Trường Tiểu học Phước Sang, Địa chỉ ấp Sa Dụp – Phước Sang – Phú Giáo – Bình Dương. Email: th-phuocsang@pg.sgdbinhduong.edu.vn


TH Phước Sang Khai giảng năm học 2018-2019

CĐCS Tiểu học Phước Sang tổ chức giao lưu thể dục thể thao

Hăng say lao động vệ sinh trường, lớp sau kì nghĩ tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018

Hội diễn văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân năm 2018

Học tập kinh nghiệm và giao lưu về giải pháp đổi mới trong công tác quản lí, tổ chức thực hiện và phương pháp dạy học của trường, lớp theo mô hình trường học mới (VNEN) giữa trường TH Phước Sang huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương và Trường TH Lộc An C huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng năm học 2017-2018

Thông báo thời gian kiểm tra cuối học kì I năm học 2017 – 2018

Sân chơi cuối tuần vòng trường 2017-2018

Lễ kỷ niệm ngày 20-11-2017

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuocsang 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuocsang 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay