Chào mừng đến với Website: Trường Tiểu học Phước Sang, Địa chỉ ấp Sa Dụp – Phước Sang – Phú Giáo – Bình Dương. Email: th-phuocsang@pg.sgdbinhduong.edu.vn


Công trình vườn rau sạch chào mừng Đại hội công Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Học sinh lớp 5 trải nghiệm với BCH Quân sự xã Phước Sang

Nghe nói chuyện chuyên đề 22/12/2022 trong tiết chào cờ

KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VÀ CÁ NHÂN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH NĂM 2022

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC SANG NHIỆM KỲ 2022 – 2023

Ngày 24/11/2022 Huyện Phú Giáo tôn vinh giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2022

Clip hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11/1982-20/11/2022 của các CSGD xã Phước Sang

Những giáo viên trẻ tiêu biểu được huyện Phú Giáo tôn vinh năm 2022 của Trường Tiểu học Phước Sang

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuocsang 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuocsang 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay