Chào mừng đến với Website: Trường Tiểu học Phước Sang, Địa chỉ ấp Sa Dụp – Phước Sang – Phú Giáo – Bình Dương. Email: th-phuocsang@pg.sgdbinhduong.edu.vn


Thông báo về việc khai báo y tế

Thông báo nội dung, cách thức thực hiện kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với người dự tuyển viên chức ngành GDĐT tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Giáo năm học 2021-2022

Kết quả đánh giá, phân loại lại viên chức Năm học 2020-2021

Bộ sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 năm học 2021 – 2022

Tổng kết triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

Thư viện xanh

Hoạt động trải nghiệm

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuocsang 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuocsang 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay