Chào mừng đến với Website: Trường Tiểu học Phước Sang, Địa chỉ ấp Sa Dụp – Phước Sang – Phú Giáo – Bình Dương. Email: th-phuocsang@pg.sgdbinhduong.edu.vn


Trường Tiểu học Phước Sang tổ chức “Giao lưu Vở sạch chữ đẹp” cấp trường

Hội nghị VC, NLĐ năm học 2023-2024

Trường Tiểu học Phước Sang tổ chức Vui tết Trung thu năm 2023

Tuyên truyền đau mắt đỏ trong học sinh

NGHỊ QUYẾT ban hành Quy định về nguyên tắc,tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lễ khai giảng năm học mới và Chương trình tiếp sức đến trường năm học 2023 – 2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG” NĂM HỌC 2023 – 2024

NGHỊ QUYẾT quy định các khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuocsang 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuocsang 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay