Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
29/08/2017Trường TH Phước SangQuyết định phân công lảnh đạo năm học 2017-2018 Tải về
01/08/2017Trường TH Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về
20/09/2017Trường TH Phước SangKế hoạch năm học 2017 – 2018 Tải về
16/10/2017Trường TH Phước SangQuy chế tổ chức hoạt động trường năm học 2017-2018 Tải về
Trường TH Phước SangQD_thanh lap Ban bien tap Website THPS Tải về
Trường TH Phước SangQD_QC hoat dong Website THPS Tải về
CV 77 tập huấn hướng dẫn sử dụng và ký kết hợp đồng phần mềm cổng thông tin điện tử ePortal Tải về
CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THEO THEO THÔNG TƯ 61 Tải về
BIỂU 3 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 Tải về
CM Tiểu học Phước SangKế hoạch kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2017-2018 Tải về
Quyết định về việc trực bảo số 16 (Tembin) Tải về
TH Phước SangKế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 Tải về
TH Phước SangQuyết định thành lập Ban và tổ kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Phước Sang năm học 2017-2018 Tải về
TH Phước SangQuyết định về việc thành lập bếp ăn tập thể năm học 2017-2018 Tải về
TH Phước SangQuyết định về thành lập Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai năm học 2017 - 2018 Tải về
TH Phước SangKế hoạch và phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm học 2017-2018 Tải về
Trường TH Phước SangBảng 3 công khai học kì I năm học 2017-2018 theo thông tư 09 của BGDĐT Tải về
Trường TH Phước SangBảng phân công CB-GV-NV năm học 2017-2018 Tải về
Trường TH Phước SangNghị Quyết cán bộ, viên chức năm 2017-2018 Tải về
Trường TH Phước SangLiên tịch đăng ký thi đua năm 2017-2018 Tải về
Trường TH Phước SangĐăng ký thi đua năm học 2017-2018 Tiểu học Phước Sang Tải về
Trường TH Phước SangBiên bản Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017-2018 Tải về
Tiêu học Phước SangQuy chế hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
13/10/2017Trường TH Phước SangQuyết đinh ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường năm học 2017-2018 Tải về
80 /QĐ-THPS08/10/2016Tiểu học Phước SangQuyết đinh thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng Tiểu học Phước Sang Tải về
01/08/2017Trường TH Phước SangQuyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2017-2018 Tải về
01/08/2017Trường TH Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về