NGHỊ QUYẾT ban hành Quy định về nguyên tắc,tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0001 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0002 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0003 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0004 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0005 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0006 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0007 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0008 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0009 4._NQ_QD_NGUYEN_TAC,_TIEU_CHI_CHI_THUONG_XUYEN_NSDP_signed_page-0010

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *