Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
29/08/2017Trường TH Phước SangQuyết định phân công lảnh đạo năm học 2017-2018 Tải về
2425/QĐ-UBND28/08/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoThủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền [...] Tải về
01/08/2017Trường TH Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về
210/QĐ-PGDĐT11/05/2017Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định Ban hành Quy chế làm việc của Phòng GDĐT Tải về
Thủ tục hành chínhPhòng GD & ĐT Phú GiáoThủ tục Thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, cấp phép hoạt động, đình chỉ đối với [...] Tải về
Thủ tục hành chínhPhòng GD & ĐT Phú GiáoThủ tục Thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, cấp phép hoạt động, đình chỉ đối với [...] Tải về
Thủ tục hành chínhPhòng GD & ĐT Phú GiáoThủ tục Thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, cấp phép hoạt động, đình chỉ đối với [...] Tải về
Trường TH Phước SangBảng 3 công khai học kì I năm học 2017-2018 theo thông tư 09 của BGDĐT Tải về
Trường TH Phước SangBảng phân công CB-GV-NV năm học 2017-2018 Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP Tải về
01/08/2017Trường TH Phước SangQuyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2017-2018 Tải về
01/08/2017Trường TH Phước SangQuyết định thành lập tổ khối năm học 2017-2018 Tải về